Základní škola

Základní škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart se věnuje žákům podle školního vzdělávacího programu pro základní školu „Učíme se, bavíme se, neztrácíme kontakt“.

V rámci výuky je naší prioritou naplnit požadavky stanovené kmenovou školou a vytvořit příjemné a přátelské prostředí pro vzdělávání žáků všech ročníků.

K dispozici mají naši žáci plně vybavené moderní učebny se zasíťovanou výpočetní technikou včetně interaktivní tabule a mnoha pomůcek. V převážné většině si přivážejí s sebou vlastní pracovní sešity a učebnice, jsou jim ale samozřejmě také k dispozici vzdělávací materiály naší školy, které průběžně inovujeme a aktualizujeme.

Možnost zapojení dětí do výuky ve škole při lázeňské léčebně pomáhá překonat mezery v souvislém vzdělávání v jejich kmenové škole, a předchází tak případným nedostatkům v pochopení potřebného učiva. Navíc skutečnost, že jsou děti zaměstnávány školní prací v režimu, na který jsou zvyklé, se podle zdravotníků velice kladně odráží i na jejich zdravotním stavu. Učitelé se snaží svou pedagogickou činností děti zaměstnat a zaujmout, a tak se zároveň podílet na zlepšení psychického stavu pacienta.

Rozsah školní práce a možnosti jsou průběžně konzultovány s ošetřujícím lékařem a staničními sestrami jednotlivých léčebných domů.  Míru zapojení se do výuky stanovuje lékař dle momentálního zdravotního stavu léčeného dítěte a s ohledem na množství lázeňských procedur.

Délka pobytu v lázeňském zařízení je obvykle 28 dní, do školy jsou žáci zařazováni na základě doporučení ošetřujícího lékaře a souhlasu zákonného zástupce žáka.

Žákům středních škol, středních odborných škol, středních odborných učilišť a víceletých gymnázií poskytují naši pedagogové kvalifikované konzultace v jednotlivých výukových předmětech.

zs-lazne-kynzvart
zs10
zs11

Pro rodiče

Chystá se vaše dítě na léčebný pobyt v Lázeňské léčebně Lázně Kynžvart?

Rozhodně se nemusíte ničeho obávat, můžete si být jisti, že mu bude věnována maximální péče jak po stránce zdravotní, tak i psychologické a pedagogické. Dáte-li k tomu svůj souhlas (k dispozici v dokumentech), bude vaše dítě zařazeno do základní školy, kde se o něj postarají kvalifikovaní pedagogové. Rozsah školní práce a možnosti jednotlivých žáků jsou průběžně konzultovány s ošetřujícím lékařem a staničními sestrami příslušných léčebných domů. Míru zapojení se do výuky stanovuje lékař dle momentálního zdravotního stavu léčeného dítěte a s ohledem na množství lázeňských procedur. Naším cílem je, abychom vašim dětem pobyt v léčebně co nejvíce zpříjemnili. Víme, že jejich dobrý psychický stav urychluje uzdravování a má na děti všestranně pozitivní vliv.

Učitelé základní školy kvalifikovaně pomohou zvládnout učivo zadané kmenovou školou, aby po návratu neměli žáci problémy s doháněním zameškané látky.

Ředitelství základní školy a třídy ZŠ se nachází v samostatné budově v areálu dětské léčebny. Další třídy ZŠ najdete v léčebném domě Výsluní.

To, že děti jsou zaměstnávány školní prací, se podle zdravotníků velice kladně odráží na jejich zdravotním stavu. Pobyt v lázních přináší dětem psychickou zátěž, jsou vytrženy ze svého běžného sociálního prostředí a kamarádských vztahů.

Žáci středních škol, středních odborných škol, středních odborných učilišť a víceletých gymnázií u nás mohou navštěvovat kvalifikované konzultace. Ve škole po domluvě s vyučujícím umožňujeme doučování hlavních předmětů.

Jaké dokumenty si připravíte?

od zákonného zástupce:

1. Osobní list - vyplní zákonný zástupce

Vyplněný a podepsaný

  • pošlete elektronicky
  • nebo odevzdáte osobně při příjmu 

2. Osobní list - vyplní kmenová škola

Vyplněný a podepsaný

  • pošle kmenová škola
  • nebo odevzdáte osobně
  • nebo pošlete elektronicky

VŠE NAJDETE ZDE NA WEBU V DOKUMENTECH.

Navštivte nás

Vážení rodiče, zveme vás, abyste při nástupu vašeho dítěte na léčebný pobyt naši školu navštívili. Seznámíte se zde podrobněji s průběhem výchovně vzdělávacího procesu a můžete nám sdělit některé informace a přání vztahující se k vašemu dítěti.

Informace o žácích podáváme rodičům také při odjezdu a případně po domluvě kdykoliv v průběhu pobytu.
Přejeme vám i vašim dětem radostné a pohodové přípravy na lázeňský pobyt.