Projekty

Šablony I - OP JAK

Šablony I – OP JAK 

ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízení Karlovy Vary 

Byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:  Přispět k zajištění rovnéhopřístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmovéhovzdělávání prostřednictvím podpůrnýchpersonálních pozic, vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zaváděníinovativních metod výuky. 

Registrační číslo projektu: 

CZ.02.02.XX00/22_002/0005411

Inovace ve výuce 3

Od 1.9.2021 - 30.6.2023 – je naše škola realizátorem projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021166 "Inovace ve výuce III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 517.794,- Kč

Inovace ve výuce 2

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu Projekt reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253 s názvem ,,Inovace ve výuce 2", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí  935 266 Kč

Inovace ve výuce

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005369 – „Inovace ve výuce“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 564.880,-Kč

Mléko do škol

Pravidelný projekt, který probíhá na naší škole.

Ovoce do škol

Pravidelný projekt, který probíhá na naší škole.

mleko-do-skol-LM
ovoce-do-skol
logo-mleko
logo-ovoce
logo EU-msmt
letak
op