Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti 

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, okres Karlovarský kraj jako provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu: http://www.zsnemkv.cz/

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. 

Stav souladu je částečně v souladu.

Vypracování prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.2.2023. Prohlášení bylo revidováno dne: 28.2.2023  

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností Edefi s. r. o.). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Kontakt na provozovatele a správce obsahu: 

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti, které jsou: vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. 

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazení těchto stránek můžete zaslat na: 

Korespondenční adresa organizace: 

  • Název: Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, okres Karlovarský kraj
  • Adresa, včetně PSČ: Bezručova 1185/19, 360 01 Karlovy Vary
  • ID datové schránky: w6hmgxf
  • E-mail: zsnem.kvary@seznam.cz
  • E-podatelna: zsnem.kvary@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: 

  • Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu 
  • náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 
  • E-mail: pristupnost@mvcr.cz 

Prohlášení provozovatele technického řešení 

Tyto internetové stránky provozuje Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace

Správcem veškerého obsahu je Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
Bezručova 1185/19, 360 01 Karlovy Vary. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu. Internetové stránky využívají CMS - Content Managemt Software.

Provozovatel systému, společnost Edefi s.r.o., jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v systému, který spravuje jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám. 

Kontakt na provozovatele technického řešení: 

EDEFI s.r.o.
Chebská 394/44, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
C 41222 vedená u Krajského soudu v Plzni

+420 704 971 621
konzultace@edefi.cz