Projekty

Šablony I - OP JAK

Šablony I – OP JAK 

ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízení Karlovy Vary 

Byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:  Přispět k zajištění rovnéhopřístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmovéhovzdělávání prostřednictvím podpůrnýchpersonálních pozic, vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zaváděníinovativních metod výuky. 

Registrační číslo projektu: 

CZ.02.02.XX00/22_002/0005411

Inovace ve výuce 3

Od 1.9.2021 - 30.6.2023 – je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021166 "Inovace ve výuce III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 517.794,- Kč

Ovoce do škol

Pravidelný projekt, který probíhá na naší škole.

Mléko do škol

Pravidelný projekt, který probíhá na naší škole.

ovoce-do-skol
EU-logo
letak
op