Pro kmenové školy

Vážené kolegyně a kolegové,

ve vaší pedagogické práci se můžete setkat se žáky, které jejich zdravotní stav donutí opustit na delší dobu školní lavici vaší kmenové školy a vyměnit ji za naši.

Jsme škola při lázeňské léčebně, kvalifikovaně pracujeme se žáky, kteří jsou zde léčeni.

Každé dítě pobývající v lázních je po doporučení lékaře a se souhlasem zákonných zástupců zařazeno do výuky. Individuální výukový plán je ovlivněný množstvím léčebných procedur a vyšetření. Žáci mají k dispozici plně vybavené učebny s připojením k internetu, mohou tedy být v případě potřeby se svou kmenovou školou plně v kontaktu.

Rádi bychom vás touto cestou požádali o spolupráci ještě před nástupem dítěte do lázní. Vyplnění Osobního listu nejen pomůže bezprostředně navázat na učivo ve vaší škole, ale může nám i poskytnout důležité informace. Rozsah a hodnocení školní práce v lázních vám zašleme ve Zpětné zprávě.

Děkujeme Vám za spolupráci a případné připomínky.