Základní škola

Základní škola při nemocnici pracuje s hospitalizovanými žáky podle školního vzdělávacího programu pro základní školu Učíme se, bavíme se, neztrácíme kontakt.

To, že děti jsou zaměstnávány školní prací, se podle zdravotníků velice kladně odráží na jejich zdravotním stavu. Učením v nemocnici pomáháme překonávat mezery v souvislém vzdělávání žáků v jejich kmenových školách. Paní učitelky vysvětlí potřebné učivo, snaží se svou pedagogickou činností děti také zaměstnat a zaujmout, a tak se zároveň podílet i na zlepšení psychického stavu pacienta.  

Možnosti a rozsah práce jsou průběžně konzultovány s ošetřujícím lékařem, který stanoví míru školní práce dle momentálního zdravotního stavu dětského pacienta.

Kvalifikované konzultace poskytujeme žákům středních škol, středních odborných škol, středních odborných učilišť a víceletých gymnázií.

Pro rodiče

Dozvěděli jste se, že vaše dítě bude hospitalizováno v Karlovarské krajské nemocnici?

Není důvod k žádným obavám, bude mu věnována maximální péče jak po stránce zdravotní, tak i psychologické a pedagogické. Dáte-li k tomu svůj souhlas (který je k dispozici v dokumentech), bude vaše dítě, po konzultaci s ošetřujícím lékařem, zařazeno do základní školy při nemocnici.

Paní učitelky základní školy se věnují školním dětem, pomohou s učivem, kterému děti ve své škole případně neporozuměly a vyloží látku, kterou zameškaly ve své kmenové škole. Ideální je, pokud si děti s příchodem do nemocnice přinesou své vlastní učebnice, pracovní sešity a penál, ale samozřejmě v případě potřeby vašim dětem všechny pomůcky zapůjčíme z vlastních zdrojů.

Naším hlavním cílem je, abychom dětem pobyt v nemocnici co nejvíce zpříjemnili. Víme, že jejich dobrý psychický stav urychluje uzdravování a návrat domů.

zs1
zs2
zs3