O škole

Škola působí v prostorách Karlovarské krajské nemocnice a.s. na jednotlivých odděleních. 

Naším hlavním cílem je vytvářet pro děti a žáky takové podmínky, které co nejlépe usnadní adaptaci a maximálně zpříjemní pobyt dítěte a žáka v nemocnici.

S dětmi pracujeme na oddělení:

  • dětském
  • ORL
  • JIP
  • infekčním
  • kožním
  • ortopedickém
  • chirurgickém
  • traumatologickém
  • gynekologickém
logoN
nemocnice2
nemocnice1
nemocnice3
zsnem2
zsnem1

Historie školy

Historie Základní školy a mateřské školy při nemocnici v Karlových Varech se začala psát 7. února 1955, kdy škola zahájila svou činnost.

Zakladatelem těchto speciálních zařízení byl Prof. Dr. František Kábele, Dr.Sc, lektor UK v Praze. Jeho zásluhou a díky pochopení nezbytnosti vzdělávání nemocných dětí tehdejším primářem dětského oddělení MUDr. Fiedlerem se založení školy podařilo realizovat.

Vyučují zde speciálně vzdělaní pedagogové, materiální zázemí a vybavení se každým rokem zlepšuje.

Škola při nemocnici se stala funkční a nepostradatelnou součástí komplexní péče o nemocné děti.

Od 1. 7. 2012 došlo ke sloučení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary s organizací ZŠ a MŠ při Lázeňské léčebně Mánes a vzniká tak ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Kalovy Vary, příspěvková organizace.

Od 1. 1. 2021 došlo ke sloučení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart s organizací ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary.

historie1
historie2
historie2