Projekty

Šablony I - OP JAK

Šablony I – OP JAK 

ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízení Karlovy Vary 

Byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:  Přispět k zajištění rovnéhopřístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmovéhovzdělávání prostřednictvím podpůrnýchpersonálních pozic, vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zaváděníinovativních metod výuky. 

Registrační číslo projektu: 

CZ.02.02.XX00/22_002/0005411

 

INOVACE VE VÝUCE 3

Od 1.9.2021 - 30.6.2023 – je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021166 "Inovace ve výuce III", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 517.794,- Kč

INOVACE VE VÝUCE 2

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu Projekt

Reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253 s názvem ,,Inovace ve výuce 2", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí  935 266 Kč

MLÉKO DO ŠKOL

Pravidelný projekt, který probíhá na naší škole.

 

OVOCE DO ŠKOL

Pravidelný projekt, který probíhá na naší škole.

INOVACE VE VÝUCE

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005369 – „Inovace ve výuce“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 564.880,-Kč

ovoce-do-skol
mleko-do-skol
logo-ovoce
logo-mleko
logo EU-msmt
EU-logo
letak
op