Školní klub

Po vyučování se děti věnují ve Školním klubu pestrému programu, který pro ně připravila paní vychovatelka společně se zdravotníky lázní.

Většina odpoledních aktivit je směřována k rozvoji pohybových činností a her v okolní přírodě a místní tělocvičně.

Školní klub má k dispozici také multifunkční počítačovou učebnu s interaktivní tabulí a Xboxem.

Součástí odpoledních aktivit je nejen poznávání přírodních krás, ale i bohatý kulturní program související s historií a tradicemi Karlových Varů a okolí.

Návštěvy:

 • divadel
 • koncertů
 • akcí mezinárodního filmového festivalu
 • výletů do okolí
 • hradu Loket
 • zámku Bečov s relikviářem sv. Maura
 • karlovarského podzemí Vřídla
 • sklárny Moser
 • muzea Becherovky
 • karlovarských pramenů
 • a dalších
sd4
sd2
sd3
sd
skolni-klub14
skolni-klub1
skolni-klub3
skolni-klub4
skolni-klub6
skolni-klub7
skolni-klub8
skolni-klub9
skolni-klub10
skolni-klub11
skolni-klub12
skolni-klub13
hriste2
hriste