Mateřská škola

Děti předškolního věku na léčení mohou navštěvovat třídu mateřské školy v areálu lázní. Paní učitelka má vždy pro děti připravené nejen velké množství hraček, dětských herních koutků, ale také počítačové programy pro předškoláky a také velmi oblíbenou interaktivní tabuli.

Důležitou součástí práce naší školy je i poradenská činnost se zákonnými zástupci nemocných dětí, navazování kontaktu s dítětem a jeho rodinou, v individuálních případech příprava dítěte a rodiny před vstupem do lázeňské léčebny.

Naše mateřská škola se orientuje na školu podporující zdraví, v tom vidíme naše poslání.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

manes-ms-foto01
manes-ms-foto01
ms9
ms10
ms11
ms20

Pro rodiče

Dozvěděli jste se, že vaše dítě bude na léčebném pobytu v Lázeňské léčebně Mánes?

Není důvod k žádným obavám, bude mu věnována maximální péče jak po stránce zdravotní, tak i psychologické a pedagogické. Dáte-li k tomu svůj souhlas (který najdete v dokumentech), bude vaše dítě, po konzultaci s ošetřujícím lékařem, zařazeno do mateřské školy, kde se o něj postarají kvalifikovaní pedagogové .

Hlavním cílem nás dospělých je, abychom dětem pobyt v léčebně co nejvíce zpříjemnili. Víme, že jejich dobrý psychický stav urychluje uzdravování.

 

Těšíme se na vás v prostorách MŠ.

  • předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si, bavíme se, neztrácíme kontakt“;
  • velké množství hraček, didaktických her a dalších pomůcek pro vaše předškoláky; 
  • anglický jazyk pro předškoláky; 
  • možnost práce s tablety, dotykovou obrazovkou;
  • individuální péče při rozvoji pohybových dovedností – jemné motoriky, grafomotoriky, pracovních a výtvarných dovedností;
  • rozvoj komunikačních dovedností;
  • při příjezdu do lázní s vámi vrchní sestra vyřeší zápis do MŠ, kam jsou přijímány děti předškolního věku se souhlasem zákonných zástupců, proto je při zápisu nutné vyplnit Evidenční list dítěte;
  • chod MŠ je plně přizpůsoben léčebnému režimu dětí;