Základní škola

Základní škola při Lázeňské léčebně Mánes pracuje se žáky na léčebných pobytech podle školního vzdělávacího programu pro základní školu „Učíme se, bavíme se, neztrácíme kontakt“. V rámci výuky je naší prioritou naplnit požadavky stanovené kmenovou školou.

Žáci mají k dispozici tři plně vybavené učebny a jednu multifunkční místnost se zasíťovanou výpočetní technikou, dvě interaktivní tabule. V převážné většině si přivážejí s sebou vlastní pracovní sešity, učebnice a pomůcky. K dispozici jsou jim také vzdělávací materiály naší školy, které průběžně inovujeme a aktualizujeme.

To, že děti jsou zaměstnávány školní prací, se podle zdravotníků velice kladně odráží na jejich zdravotním stavu. Výukou ve škole při léčebně pomáháme překonávat mezery v souvislém vzdělávání žáků v jejich kmenových školách.

Učitelé se snaží svou pedagogickou činností děti zaměstnat a zaujmout, a tak se zároveň podílet na zlepšení psychického stavu pacienta.

Možnosti a rozsah zapojení žáků do výuky jsou průběžně konzultovány s ošetřujícím lékařem, který stanoví míru školní práce dle momentálního zdravotního stavu léčeného dítěte a v souladu s množstvím lázeňských procedur.

Kvalifikované konzultace poskytujeme žákům středních škol, středních odborných škol, středních odborných učilišť a víceletých gymnázií.

zs_manes2
zs_manes1
zs_manes3

Pro rodiče

Dozvěděli jste se, že vaše dítě bude na léčebném pobytu v Lázeňské léčebně Mánes?

Není důvod k žádným obavám, bude mu věnována maximální péče jak po stránce zdravotní, tak i psychologické a pedagogické. Dáte-li k tomu svůj souhlas (který najdete v dokumentech), bude vaše dítě, po konzultaci s ošetřujícím lékařem, zařazeno do základní školy i školního klubu, kde se o něj postarají kvalifikovaní pedagogové .

Rozhodně se není čeho obávat. Učitelé základní školy budou učit vše, co vaše děti potřebují, pokusí se jim dovysvětlit, čemu ve škole případně neporozuměly a vyloží látku, kterou by zameškaly ve své kmenové škole. Ideální je, pokud si žáci s příchodem do léčebny přinesou rozsah probíraného učiva své kmenové školy v době lázeňského pobytu, své vlastní učebnice, pracovní sešity a penál. Pak mohou pod odborným dohledem pokračovat ve své práci, a po návratu z léčebny se lépe znovu začlení do své školní práce. Samozřejmě v případě potřeby vašim dětem všechny pomůcky zapůjčíme z vlastních zdrojů.

Hlavním cílem nás dospělých je, abychom dětem pobyt v léčebně co nejvíce zpříjemnili. Víme, že jejich dobrý psychický stav urychluje uzdravování.

Jaké dokumenty si připravíte?

od zákonného zástupce:

1. Osobní list - vyplní zákonný zástupce

Vyplněný a podepsaný

  • pošlete elektronicky
  • nebo odevzdáte osobně při příjmu 

2. Osobní list - vyplní kmenová škola

Vyplněný a podepsaný

  • pošle kmenová škola
  • nebo odevzdáte osobně
  • nebo pošlete elektronicky