Mateřská škola

Třída mateřské školy se nachází v prostorách MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart v budově kulturního střediska za pavilonem balneoprovozu.

Zde na děti čeká moderně vybavená třída plná hraček, pomůcek a pracovních koutků pro všestranné vyžití dětí. Paní učitelka má vždy připravené velké množství herních, pracovních a zájmových aktivit, jsou také k dispozici počítačové programy pro předškoláky a velmi oblíbená interaktivní tabule.

Důležitou součástí práce naší školy je i poradenská činnost se zákonnými zástupci nemocných dětí, navazování kontaktu s dítětem a jeho rodinou, v individuálních případech příprava dítěte a rodiny před vstupem do lázeňské léčebny.

Naše mateřská škola se orientuje na školu podporující zdraví, v tom vidíme naše poslání. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Naší snahou je co nejvíce zpříjemnit dětem pobyt v léčebných lázních. Chceme, aby se zde cítily bezpečně a uvolněně. Učitelka pomocí empatického přístupu respektuje individuální potřeby dětí a naším cílem je, aby díky lázeňskému pobytu děti nejen upevnily své zdraví, ale získaly také spoustu příjemných a radostných zážitků.

ms1
ms3
ms4
ms6
ms
ms8

Pro rodiče

Těšíme se na vás v prostorách MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart v budově kulturního střediska za pavilonem balneoprovozu.

  • předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si, bavíme se, neztrácíme kontakt“;
  • velké množství hraček, didaktických her a dalších pomůcek pro vaše předškoláky;
  • logopedická péče; 
  • možnost práce s tablety, dotykovou obrazovkou;
  • individuální péči při rozvoji pohybových dovedností – jemné motoriky, grafomotoriky, pracovních a výtvarných dovedností;
  • rozvoj komunikačních dovedností;
  • při příjezdu do lázní vám staniční sestra léčebného domu sdělí, kdy bude probíhat zápis do třídy MŠ;
  • do MŠ jsou přijímány děti předškolního věku se souhlasem zákonných zástupců, proto je při zápisu nutné vyplnit Evidenční list dítěte MŠ;
  • rozvrh MŠ je plně přizpůsoben léčebnému režimu dětí;