Mateřská škola

Mateřská škola při nemocnici je zaměřena na práci se zdravotně znevýhodněnými dětmi.

Naším cílem je psychicky podporovat hospitalizované děti, pomáhat jim překonávat jejich mnohdy nelehkou životní situaci.

Nedílnou a velmi podstatnou součástí práce pedagogů je proto také psychologické působení na dětského pacienta. Často pouze paní učitelka je pro dítě jediným kontaktem a spojením se světem a děním mimo nemocnici. Proto si pedagog musí najít čas popovídat si s dítětem o  jeho problémech, podpořit práci lékařů a sester tím, že dítěti vysvětlí jejich počínání, případně odůvodní nepříjemné zákroky pomocí herní terapie.

Důležitou součástí práce pedagogů školy je i poradenská práce se zákonnými zástupci nemocných dětí, navazování kontaktu s dítětem a  jeho rodinou, v individuálních případech příprava dítěte a rodiny před vstupem do nemocničního zařízení.

Naše mateřská škola se orientuje na školu podporující zdraví, v tom vidíme naše poslání. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Pro rodiče

Dozvěděli jste se, že vaše dítě bude hospitalizováno v Karlovarské krajské nemocnici?

Není důvod k žádným obavám, bude mu věnována maximální péče jak po stránce zdravotní, tak i psychologické a pedagogické. Dáte-li k tomu svůj souhlas (který je k dispozici v dokumentech), bude vaše dítě, po konzultaci s ošetřujícím lékařem, zařazeno do mateřské školy při nemocnici.

O předškoláky pečuje paní učitelka mateřské školy v nově a moderně vybavené třídě a v hracím koutku v jídelně na dětském oddělení, dále na ORL a dalších odděleních KKN. 

Naším hlavním cílem je, abychom dětem pobyt v nemocnici co nejvíce zpříjemnili. Víme, že jejich dobrý psychický stav urychluje uzdravování a návrat domů.

ms1
ms2
ms3