Výuka v nemocnici

Po konzultaci s ošetřujícím lékařem se děti účastní výuky, která probíhá skupinově v učebnách, individuálně na pokojích i u lůžka dítěte. Dětem je k dispozici interaktivní tabule, výpočetní technika s připojením k internetu i celá řada moderních výukových pomůcek, učebnic a pracovních sešitů. Děti se věnují i dekorativní práci z papíru.

zsnem1
zsnem10
zsnem9
zsnem7
zsnem7
zsnem6
zsnem5
zsnem4
zsnem3
zsnem2