Školní klub

Po vyučování se děti věnují ve Školním klubu pestrému programu, který pro ně připravila paní vychovatelka společně se zdravotníky lázní.

Většina odpoledních aktivit je směřována k rozvoji pohybových činností a her v okolní přírodě a místní tělocvičně.

Školní klub má k dispozici také multifunkční počítačovou učebnu s interaktivní tabulí a Xboxem.

sd3
sk1
sk10
sk7
sk4
sk2
sk11
sk20
sk16
sk13
nordic2
escape
vyhl
vridlo2
pramen3
pp1
pp2