h1

Herna ORL

Společně se zdravotníky oddělení ORL postupně dovybavujeme hrací koutek na ORL, podařilo se zajistit nové hry a hračky.
Plánujeme také pořízení nové knihovničky a dalších her a výukových pomůcek.
h3
h4
h2