Skládka odpadů Černošín

Exkurze byla zaměřena na zpracování, likvidaci a recyklaci odpadů.