Projekty

Projekt Adventní čas

Pro děti hospitalizované v nemocnici během Vánoc jsme připravili drobné dárky, zdobení stromečku a perníčků a pokusili se navodit slavnostní sváteční atmosféru.

Projekt Odpolední zaměstnání v nemocnici

 Zájmové kroužky – i nadále mají děti možnost se zapojit do výtvarného a fotografického kroužku, vyrobit si hezké předměty na památku nebo se v novém prostředí vyfotit, naučit se fotografie upravovat a elektronicky zasílat svým kamarádům a blízkým. Výtvarné práce dětí tvoří již tradičně součást výzdoby jednotlivých oddělení a zpříjemňují nemocniční prostředí.

Projekt Zdravotní klaun

Hospitalizované děti jezdí pravidelně po dvou týdnech potěšit svým veselým vystoupením Zdravotní klaun. K vytvoření pohodové vánoční atmosféry přispěly v letošním školním roce také studentky SZŠ v Poděbradské ulici, které připravily velmi pěkný mikulášský program pro děti z oddělení větších dětí, JIP a ORL.

Ukázky z akce Zdravotní klaun najdete v naší fotogalerii.

Další

  • Sponzoři – i v tomto školním roce pokračuje spolupráce s hypermarketem Globus, děti dostávají drobné dárky, hry a školní pomůcky. Ke zpříjemnění estetického vzhledu prostor školy je využíván i sponzorský dar MUDr. Miroslava Podlipského.
  • Projekt Advent – jelikož škola při nemocnici působí na různých odděleních, přichystali jsme pro zdravotníky společné předvánoční posezení, kde jsme se věnovali aktuálním otázkám a návrhům na zlepšení kvality péče o hospitalizované děti a navázání co neužší vzájemné spolupráce.  Pro děti hospitalizované v nemocnici během Vánoc jsme připravili drobné dárky, zdobení stromečku a perníčků a pokusili se navodit slavnostní sváteční atmosféru.
  • Dny plné her – jsou další oblíbenou aktivitou, které děti velmi baví, pomáhají  jim rozptýlit se a zapomenout na nemoc a nezbytné lékařské zákroky.
  • V průběhu roku připravujeme s dětmi u příležitosti svátků Vánoc, Velikonoc, Dne matek a Dne dětí drobné dárečky a pozornosti, které každoročně potěší nejen rodinné příslušníky, ale i zdravotnický personál

 

  • Naše škola se zapojila do projektu EU PENÍZE ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM

 

 

 

  • Naše škola se zapojila jako partnerská škola do projektu

ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH, Operační program Vzdělání pro Konkurenceschopnost.

Cíle projektu:

·         Zlepšení kompetencí vedení škol díky poskytnutí systémové podpory ve využívání digitálních technologií pro využívání ICT do školy.

·         Zlepšení podmínek pro využívání a integraci ICT do výuky díky zajištění metodické a technické podpory pro pedagogické pracovníky po dobu realizace projektu.

·         Zlepšení podmínek pro využívání a integraci ICT do výuky díky zajištění metodické a technické podpory pro pedagogické pracovníky po skončení projektu.

·         Získání dotykových zařízení.

·         Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků pro využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce.

·         Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků pro využití moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce konkrétních předmětů na školách.

Registrační číslo:                             CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Realizace projektu:                       10/2014 - 7/2015