Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

 

Základní škola

Naše škola vzdělává žáky, kteří se přijeli léčit do Léčebných lázní Lázně Kynžvart. Délka pobytu dětí v lázeňském zařízení je obvykle 28 dní. Žáci jsou do školy zařazováni na základě doporučení ošetřujícího lékaře a souhlasu zákonného zástupce žáka.

Prioritou naší práce je také úzká spolupráce se zdravotníky. Léčebné procedury a časový rozvrh školní výuky konzultujeme se staničními sestrami jednotlivých léčebných domů a balneoprovozem.

Máme zpracovaný ŠVP ZV „Cesta za zdravím“ a naši pedagogové vycházejí především z učebních plánů kmenových škol jednotlivých žáků. Vyučujeme zde žáky s různými speciálními potřebami. Věnujeme se jim individuálně, právě s cílem naplnit požadavky kmenových škol. Pro pedagogy je to práce mnohdy velmi náročná.

Ve výchovné oblasti se snažíme o to, aby žáci odjížděli domů v psychické pohodě, obohaceni o nové kamarádské vztahy a pozitivní zážitky. Často se celé skupinky dětí domlouvají na společném opakovaném pobytu.

Hlavní motivací pro nás je, aby se prospěch žáka za dobu pobytu výrazně nezměnil.

Je samozřejmé a respektujeme, že léčebný režim je upřednostněn nad časem stráveným ve škole, a proto nás těší fakt, že děti za učivem ve své kmenové škole většinou výrazně nezaostávají.

Škola má učebny vybavené počítači, notebooky a jedna z učeben má interaktivní tabuli.

Děti si v převážné většině přivážejí s sebou vlastní pracovní sešity, učebnice a pomůcky. K dispozici jsou jim také vzdělávací materiály naší školy, které průběžně inovujeme a aktualizujeme.