Informace pro školy

Vážení kolegové,
protože žák/žákyně vaší školy bude v příštích týdnech navštěvovat naši základní školu při léčebně, dovolujeme si vám v zájmu prospěchu žáka, jeho osobního klidu a i spokojenosti rodičů, sdělit několik informací o našem způsobu výuky.

Současně si vás dovolujeme požádat o spolupráci a to o poskytnutí požadovaných materiálů.

Délka lázeňského pobytu dětí je obvykle 28 dní pobytu a každé dítě je se souhlasem zákonných zástupců zařazeno do výuky. Výuka probíhá v dopoledních hodinách v některých dnech i v odpoledních hodinách v závislosti na léčebném režimu. Zdravotní úkony stojí v režimu dne na prvním místě.

Vyučováni jsou žáci ve třídách složených ze dvou (někdy i více) postupných ročníků, z různých míst naší republiky a s odlišným časovým rozsahem probraného učiva a hlavně odlišnými školními vzdělávacími plány. Individuálním přístupem ke každému žákovi se snažíme o plynulé a návazné pokračování vaší školní práce, podle vašeho individuálního učebního plánu.

Osobní list žáka (vyplní kmenová škola) - verze PDF, verze DOC

Stanovte si a napište nám rozsah učiva, který by měl žák za dobu pobytu probrat a informujte nás v dotazníku o speciálních potřebách žáka.

Žáci mají přístup k internetu a mohou být se svou kmenovou školou v každodenním spojení. Snažíme se žákům poskytovat emocionální pohodu a víme, jak velmi prospěšné pro žáka je, když s ním kmenová škola prostřednictvím e-mailů, rodičů, kamarádů, dopisem či telefonem udržuje kontakt.

Na konci pobytu žáka vám zašleme zpětnou zprávu, kde vás informujeme o hodnocení a probraném učivu. Zároveň vás žádáme o následné vyplnění zprávy pro ZŠ při LL LK – tedy pro nás.

Prosíme vás, abyste po návratu žáka do kmenové školy postupovali citlivě a pomohli mu společně s rodiči zpětně se zapojit do kolektivu třídy. Jakékoli informace či dotazy nám můžete také poslat e-mailem nebo telefonovat.