Fotogalerie

Název události Popis Obrázek
Výlet na hrad Loket

Žáci se zúčastnili v rámci volnočasových aktivitv při léčebně Mánes výletu na hrad Loket v blízkosti Karlových Varů.

Výrobky ŠD

Prezentace výrobků, které děli vytvořily ve školní družině v rámci volnočasových aktivit.

Výuka v nemocnici 2015

Po konzultaci s ošetřujícím lékařem se děti účastní výuky, která probíhá skupinově v učebnách, individuálně na pokojích i u lůžka dítěte. Dětem je k dispozici nová interaktivní tabule, výpočetní technika s připojením k internetu i celá řada moderních výukových pomůcek, učebnic a pracovních sešitů.

Výuka v nemocnici 2016

Po konzultaci s ošetřujícím lékařem se děti účastní výuky, která probíhá skupinově v učebnách, individuálně na pokojích i u lůžka dítěte. Dětem je k dispozici interaktivní tabule, výpočetní technika s připojením k internetu i celá řada moderních výukových pomůcek, učebnic a pracovních sešitů. Děti se věnují i dekorativní práci z papíru.

Výzdoba

Průběžně zdobíme okna, nástěnky a prostory obývané dětmi, naším cílem je, aby se cítily v nemocnici co možná nejlépe. Výtvarné činnosti jsou pravidelnou a oblíbenou součástí výuky.

Zdravá strava

Žáci se v rámci edukačních procedůr učí, jak se správně a zdravě stravovat. Přináší nové nápady, jak spestřit jídelníček zajímavými recepty.

Zdravotní klaun

Každé dva týdny nás navštěvuje Zdravotní klaun, který svým veselým vystoupením pobaví malé i větší pacienty.

ZŠ a ŠD Mánes

Letem světem školou a družinou.

Zvládneš to?

Žáci strávili odpoledne s technikou v rámci školní družiny, kde si mohli vyzkoušet i manuální schopnosti, technické zdatnosti a jiné dovednosti.

Stránky